Plynové vzpěry pro Vaše zařízení

Nebojte se zeptat, rádi Vám odpovíme. Tel.: 739 440 401

Poptávka  Návrhy   

Pokyny a návod k použití

Skladování

Plynové vzpěry by měly být skladovány ve svislé poloze pístnicí dolů (válcem nahoru). Minimáně jednou za půl roku by měly být několikrát stlačeny (rovněž ve svislé poloze válcem nahoru). Na pístnici se po určité době mohou objevit stopy oleje, což je zcela v pořádku a nemá to vliv na funkci vzpěr.

Montáž do zařízení

Chraňte pístnici před poškozením, poškrábáním, vodou, kapičkami barev ulpělých na pístnici při povrchové úpravě výrobku, nečistotami, chemikáliemi, solemi a jinými agresivními prostředky. Válec nesmí být deformován nebo poškozen.

Teploty použití

Plynové vzpěry lze běžně použít v rozsahu teplot -25°C - +60°C. Pro jiné podmínky použití se s námi spojte k technické konzultaci.

Životnost

Plynová vzpěra je opotřebitelný díl, který je dimenzován na životnost 50.000 zdvihů v běžných podmínkách. Vzpěry za normálních podmínek vydrží mnohem více, ale jakékoli poškození, prašnost, působení vody a cizích látek, stejně jako teplotní extrémy snižují jejich životnost. Jako na opotřebitelný dílec poskytujeme záruku 1 rok od prodeje na vady, které prokazatelně nebyly způsobeny nesprávným zacházením nebo nevhodným prostředím.

Likvidace

Vypuštění tlaku z válce smí provádět jen poučený pracovník. Postup: vysuneme pístnici, a ve vzdálenosti 20 mm od hrany válce na vzdálenější straně pístnice navrtáme otvor Ø3 mm do hloubky cca 10 mm. Protože může dojít k vystříknutí oleje a třísek uvolněným tlakem, je nutno chránit si obličej štítem a dodržovat veškeré zásady BOZP. Pístnicí pak vytlačíme olej ven z válce a vzpěru likvidujeme podle platných zákonů a směrnic o odpadovém hospodářství. 

Chcete vědět  více?

Volejte +420 739 440 401
anebo využijte kontaktní formulář


 

Všechna pole jsou povinná